AJANKOHTAISTA     KOTKANPESÄ     PROTU     YHTEISÖ     ARKISTO     YHTEYSTIEDOT     PÄIVITYKSET 

  

Uutiset 206-215

7/11/2011 - Anna Vuorjoki sanoi näkemiin
22/12/2010 - Hallitus nimitti jaostot ja uuden puheenjohtajiston
25/11/2010 - Protun uudet sivut aukesivat
9/11/2010 - Kuin olisi taas 2008
3/11/2010 - PRH ei ehtinyt käsitellä vanhoja sääntömuutoksia
2/11/2010 - Hallitus esittää kalliimpia koulutusmaksuja ei-jäsenille
2/11/2010 - Uudet www-sivut aukeavat 20. marraskuuta
30/10/2010 - Hallitusehdokkaita edelleen liian vähän
21/10/2010 - "Yhdistyksen tarkoituksena on..."
30/7/2010 - Protun alkoholilinjaus jälleen hallituksen käsittelyyn


[7/11/2011] Anna Vuorjoki sanoi näkemiin

Anna Vuorjoki esitteli Protun puheenjohtajana kokoukselle hallituksen esityksen ensi vuoden toimintasuunnitelmaksi.

Protun syyskokous hallitus- ja puheenjohtajavaaleineen pidettiin eilen sunnuntaina Tampereen Tesomalla. Vaalien johdosta ensi vuoden hallitus nuorentuu ja miehistyy tämänvuotiseen verrattuna. Samalla hallitukseen tuli pitkästä aikaa ei vain yksi vaan useita paikallistoiminnassa ja jäsenlehdessä protukannuksensa hankkineita aktiiveja.

Hallitukseen valittiin äänestyksen kautta 2-vuotiskaudelle 2012–13 Timo Ahvenainen, Timo Ikonen, Anna Koivukoski, Marko Korhonen, Sarri Nironen, Otso Norblad ja Ilari Väkiparta. Lisäksi 1-vuotiskaudelle valittiin erillisessä äänestyksessä Nalle Saleva ja Toimmi Toivanen.

Ehdokastilanne näytti vielä paria päivää aiemmin huolestuttavalta, sillä yhdeksälle vapaana olevalle paikalle oli asettunut tuolloin ehdolle vasta kaksi. Lauantaina pidetty syysseminaari ja aktiivien mainospuheet innostivat kuitenkin useita asettumaan ehdolle vielä viime hetkellä. Yhteensä ehdolle asettui lopulta 13 henkeä. Vaalivaliokunta Otto Ahoniemen johdolla haastatteli ja valokuvasi uusia ehdokkaita vaaliesitteeseen vielä sunnuntainvastaisena yönä.

Vaalivaliokunta tenttasi hallitusehdokkaita mm. pistämällä heitä asettumaan mielipiteensä mukaan kyllä-ei-janalle.

Lopulta hallitukseen päätyivät kaikki syyskokouksessa paikalla olleet ehdokkaat. Timo Ahvenainen oli ainoa kokouksesta poissa ollut ehdokas, joka pääsi vaaleissa läpi.

Uudet hallituslaiset olivat 17–22 vuoden iältään myös selvästi nuorempia kuin viime vuonna valitut. Läpimenneistä ehdokkaista naisia oli vain kaksi, joten vuodenvaihteen jälkeen naispuolisten osuus Protun hallituksen jäsenistä putoaa alle kolmannekseen.


Syyskokous myös valitsi odotetusti ja ainoana ehdokkaana Protun uudeksi puheenjohtajaksi Aatu Komsin. Tämänkin uutisen kirjoittanut Komsi aloittaa uutena puheenjohtajana 1.1. ja seuraa tehtävässään Protua kuusi vuotta johtanutta Anna Vuorjokea.


Kokous kesti taukoineen noin 9 tuntia. Keskustelua herättivät mm. Protun eroaminen kansainvälisestä humanistisesta nuorisoliitosta Iheyosta sekä uudistetun toimintasuunnitelman jotkin sanamuodot. Kokous myös teki hallituksen toimintasuunnitelmaesitykseen muutoksia: ensi vuonna pitää kiinnittää aiempaa enempää huomiota ohjaajien riittävästä määrästä ja monipuolisesta ikä- ja sukupuolijakaumasta huolehtimiseen sekä kartoittaa mahdollisuuksia palauttaa englanninkieliset leirit leiriohjelmaan.

Myös hallituksen esitys korottaa henkilöjäsenmaksuja eurolla herätti keskustelua: osa läsnäolijoista olisi halunnut korottaa maksuja huomattavasti esitystä runsaamminkin. Protesteja esitettyä jäsenmaksukorotusta vastaan ei juuri kuulunut.

Kokouksen osanottajamäärä oli runsas. Kokouksen alkaessa kymmeneltä salissa oli läsnä noin 70 henkeä, ja määrä laski alle viidenkymmenen vasta aivan loppuvaiheilla.

Anna Vuorjoki piti kokouksen lopussa yleisölle jäähyväispuheen pitkän puheenjohtajakautensa päätteeksi.

Kokouksen päätteeksi Protun puheenjohtaja Anna Vuorjoki piti kokousväelle oman jäähyväispuheensa. Kuusi vuotta Protua puheenjohtanut Vuorjoki oli jo aiemmin päättänyt jättää hakematta enää uudelle kaksivuotiskaudelle, ja eilinen syyskokous oli hänen viimeinen iso yleiskokouksensa Protun puheenjohtajana.

Puheessaan Vuorjoki kiitti jäseniä menneistä vuosista ja sanoi nauttineensa tehtävästä vielä tänäkin vuonna. Hän kertoi halunneensa lopettaa silloin, kun työ oli vielä hauskaa, ja olo oli siksi nyt kovin haikeakin. Hän sanoi, ettei aio lähteä Protusta kokonaan, mutta ei aio myöskään ensi vuonna osallistua aktiivitoimintaan tai muuhun sellaiseen, missä hänen täytyisi osaltaan kantaa yhdistyksen pyörimisestä huolta.

"Pitäkää huolta Protusta. Ja ennen kaikkea pitäkää huolta toisistanne", Vuorjoki päätti puheensa.

Tämän jälkeen kokoussalin eteen käveli yhdistyksen varapuheenjohtaja Otto Köngäs, joka perinteen mukaisesti ripusti lopettavan puheenjohtajan kaulaan kullatun Prometheus-korun.

Korun taakse oli kaiverrettu teksti:
"Anna
PROMETHEUS
puheenjohtaja
2006–2011"

FAKTA: Hallitusvaalien tulokset

Syyskokouksessa järjestetyissä vaaleissa hallitukseen 2-vuotiskaudelle valittiin jäsenet seuraavasti:

1. Sarri Nironen (123 ääntä)
2. Timo Ahvenainen (112 ääntä)
2. Otso Norblad (112 ääntä)
4. Marko Korhonen (58 ääntä)
5. Timo Ikonen (51 ääntä)
6. Ilari Väkiparta (37 ääntä)
7. Anna koivukoski (34 ääntä)

Lisäksi 1-vuotiskaudelle kautensa keskeyttäneiden Aatu Komsin ja Atte Karhusen tilalle erillisessä äänestyksessä valittiin:

1. Tommi Toivanen (114 ääntä)
2. Nalle Saleva (105 ääntä)

Valitsematta jäivät Harri Aaltonen, Stella Ojin, Janette Ridvall ja Nella Vuorinen. Heidän äänimääriään ei kokouksessa julkistettu, mutta ne tulevat löytymään myöhemmin julkistettavasta pöytäkirjasta.

Hallituksessa jatkavat myös nyt yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittu Aatu Komsi sekä vuosi sitten kaksivuotiskaudelle valitut Anna-Maarit Ahvenainen, Riina Arffman, Heta Hölttä, Tuukka Kingelin, Otto Köngäs ja Niilo Tenkanen.

FAKTA: Kokouksen päätökset

- Vuoden 2012 jäsenmaksut: Aikuiset 26 euroa, alle 18-vuotiaat 18 euroa, perhejäsenyys 46 euroa ja yhteisöjäsenet 160 euroa.

- Protun jäsenyys Iheyossa: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että Protu ei ole jatkossa Iheyon jäsen mutta jatkaa yhteistyötä sen kanssa "collaborative partnerina".

- Strategian tavoitteiden päivittäminen: Hyväksyttiin hallituksen esitys leiriläismäärän kasvun tavoitteiden laskemisesta. Nyt vuodelle 2013 odotetaan enää 960 leiriläistä, kun strategiassa alunperin odotettiin vielä yli 1200 leiriläistä.

- Toimintasuunnitelma ja talousarvio: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma pienin viilauksin ja lisäyksin. Hyväksyttiin talousarvio hallituksen esittämässä muodossa.

- Ohjesääntö: Hyväksyttiin hallituksen esittämät muutokset yhdistyksen ohjesääntöön sellaisinaan.Muokattu viimeksi: 7.11.2011
Pysyvä linkki
[22/12/2010] Hallitus nimitti jaostot ja uuden puheenjohtajiston

Protun ensi vuoden puheenjohtajisto, jaostonvetäjät ja muut vastuuhenkilöt on nimitetty. Hallitus päätti tehtävienjaosta kokouksessaan sunnuntaina 12. joulukuuta.

Organisaatiomuutoksen myötä Protun nykyinen kolmihenkinen puheenjohtajisto laajenee ensin vuodenvaihteessa nelihenkiseksi ja pääsihteerin palkkaamisen myötä kesällä viisihenkiseksi.

Uusina henkilöinä puheenjohtajistoon nousivat varapuheenjohtajaksi Otto Köngäs ja sihteeriksi Aatu Komsi.

Nykyinen varapuheenjohtaja Heini Oikkonen lopettaa aktiivitoimintansa kokonaan vuodenvaihteessa, ja nykyinen sihteeri Jaakko Tiinanen siirtyy uudistuvan työvaliokunnan puheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtajan Annan Vuorjoen kausi taas jatkuu automaattisesti ensi vuoden loppuun asti.

Ainoastaan varapuheenjohtajan paikasta äänestettiin, sillä kaikkiin muihin tehtäviin haki vain yksi ehdokas. Vpj:ksi oli asettunut ehdolle myös hallitusvaaleissa eniten ääni saanut Riina Arffman. Hän hävisi äänestyksessä Otolle äänin 7–5. Riina tosin myönsi itsekin esittelypuheessaan, ettei kiireittensä vuoksi ole mahdollisesta häviöstä kauhean pahoillaan.


Puheenjohtajistoehdokkaiden esittelypuheissa korostui etenkin tarve parantaa valmistelutyön huolellisuutta ja selkeyttä. Myös halu nopeuttaa hallituksen päätöksistä tiedottamista kuulyi kuten myös jaostojen tukemisen kehittäminen.

Hallitus päättikin samantien, että jatkossa hallituksen kokouksista on julkistettava vähintäänkin kokouksen päätökset sisältävä päätösluettelo viikon sisällä kokouksesta. Tänä vuonna monen kokouksen pöytäkirjat ovat valmistuneet vasta kuukausia kokouksen jälkeen.

Puheenjohtajiston lisäksi työnjako uudistui myös muilla vastuupaikoilla. Uutena taloudenhoitajana toimii vastedes Antti Iso-Markku, www-sivujen päätoimittajana Timo Patrikainen ja leirien kokkivastaavana Mikko Kalliokoski. Leirijaostoa puolestaan vetää jatkossa aiemmin kokkivastaavana toiminut Marja Utriainen yhdessä Antoni Wolskin kanssa. Molemmat ovat leirijaoston pitkäaikaisia jäseniä, ja Marja toimi tähän asti kokkivastaavanakin.


Uusi työnjako tulee väistämättä vaikuttamaan myös Kotkanpesään, sillä Aatu Komsin toimiminen samanaikaisesti sekä puheenjohtajistossa että Kotkanpesän päätoimittajana olisi journalistisesti hyvin kyseenalaista. Muutoksista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.Muokattu viimeksi: 22.12.2010
Pysyvä linkki
[25/11/2010] Protun uudet sivut aukesivat

Protun uudet www-sivut avattiin viime yönä puoli kahdentoista aikaan. Avaaminen ajoittettin yöhön, jotta avaamista seuraava verkkoliikenne ei häiritsisi liiaksi palvelimen muiden sivustojen toimintaa.

Sivusto oli kuitenkin suhteellisen hidas ja ruuhkainen vielä pitkälle aamuun asti. Sivujen liikenne on jonkin verran takkuillut sen jälkeenkin.

Hidastumisen oletetaan johtuvan sivuston kaikkien käyttäjätilien aktivoinnista. Sivustoa avattaessa kaikille nykyisille jäsenille, kolmen viime vuoden ohjaajille sekä viime kesän leiriläisille luotiin valmiiksi oma käyttäjätili. Yhteensä tilejä kertyi lähes 5 000 kpl. Pelkän aktivoinnin lisäksi palvelimet joutuivat lähettämään 15 tunnin sisällä yksilöidyn sähköpostin näille kaikille.

Sen jälkeen kun kaikki tilit saatiin lopulta avattua tänään klo 16 aikaan, sivut ovat toimineet ilman pahempaa takkuilua. Myös ensimmäiset leiri-ilmoittautumiset ovat jo saapuneet.


Sivujen avautumisen ja leiri-ilmoittautumisen alkamisen oli aiemmin ilmoitettu tapahtuvan jo viime lauantaina. Aikatalu ei kuitenkaan pitänyt, sillä osa uusien käyttäjien käyttäohjeteksteistä olivat kesken. Sivut oltiin jo varauduttu julkaisemaan sunnuntaina, kun www-työryhmälle paljastui vakava tietoturvaongelma, joka sivustolle oli syntynyt avausprosessin yhteydessä.

Vian korjaamisen pelättiin kestävän jopa ensi viikkoon, mutta lopulta sivut aukesivatkin jo parin päivän päästä. Sivut olisi voitu avata jo tiistaina, ellei avaamista olisi palvelimen rasituksen takia pitänyt ajoittaa yöhön.


Uusilla sivuilla on monia uusia toimintoja, jotka liittyvät mm. hajautettuun jäsenrekisterin hallintaan, jaostojen ja jäsenten väliseen viestintään sekä dokumenttien arkistoimiseen. Protussa toivotaan myös, että aiempaa visuaalisempi leiriesite lisäisi leiri-ilmoittautumisten määrää. Uusien sivujen ja jäsenrekisterin käyttöliittymän odotetaan myös nopeuttavan toimistohenkilökunnan töitä ja vähentävän heille kertyvää työmäärää.


Kaikkiaan uudet sivut tulivat maksamaan Protulle lähes 30 000 euroa.Muokattu viimeksi: 25.11.2010
Pysyvä linkki
[9/11/2010] Kuin olisi taas 2008

Uuden hallituksen jäsenet, ylimpänä ääniharava Riina Arffman. Ehdokkaista Otto Köngäs ei päässyt paikalle kokoukseen, joten hänen kuvansa esiteltiin valkokankaalta.
Kuvat: Jesse Örö. Kuvankäsittely: Kotkanpesä

Protun syyskokous valitsi sunnuntaina tuttuun tapaan Protulle uuden hallituksen. Ensin ehdokkaat esittelivät itsensä, sitten heidät pistettiin keskustelemaan keskenään vaalivaliokunnan antamista aiheista, ja lopuksi pidettiin vielä paneeli yleisökysymyksistä. Sitten äänestettiin.

Kovin tuttua Protun hallitusvaaleille oli myös se, että vielä viikkoa ennen vaaleja ehdokkaita oli vielä paljon vähemmän kuin vapaita paikkoja. Vaalivaliokunta joutui viimeisinä päivinä aktiivisesti soittelemaan ja keräämään uusia hakijoita.

Vaalien yllättävin piirre oli sen sijaan samalla uusi että tuttu: vaaleihin asettautuivat ehdolle ja tulivat valituiksi Atte Karhunen, Tuukka Kingelin ja Niilo Tenkanen – kaikki entisiä hallituslaisia, jotka olivat aikanaan jo tehtävässä lopettaneet ja jättäneet asettumatta uudelleen ehdolle.

Atte toimi hallituksessa vuoden 2007, Tuukka 2007–2008 ja Niilo 2008–2009. Kukaan kolmesta ei ollut asettunut uudelleen ehdolle oman kautensa päättyessä. Mutta nyt kaikki kolme keksivät palata pestiin uudestaan.


Ensimmäisessä akvaariokeskustelussa ehdokkaiden tuli keskustella siitä, mihin he vetäisivät rajan Protun sisällä tapahtuvalle alkoholinkäytölle. Keskusteluun ottivat osaa Kalle Castren (vas.), Riina Arffman, Ansku Hiltula, Niilo Tenkanen ja Timo Koski.

Yhtä lailla yllättävää oli myös ehdokasmäärän moninkertaistuminen viimeisten päivien aikana. Alkuviikosta ehdokkaita oli ollut vasta viisi, ja heistäkin vain yksi oli jo toimittanut kirjallisen esittelynsä vaalivaliokunnalle. Syyskokouksessa ehdokkaita oli kuitenkin peräti 19, mikä lienee kaikkien Protun hallitusvaalien ennätys.

Vaaleja edeltävänä päivänä ehdolle asettuivat Atte Karhunen, Tuukka Kingelin, Heta Hölttä ja Asta Salomaa. Kesken syyskokouksen ilmoittautui vielä Niilo Tenkanen. Kalle Castren käveli sisään huoneeseen kesken ehdokkaiden ohjeistuksen, ja Olli Vairema nousi ylös juuri, kun kokouksen puheenjohtaja Jaakko Tiinanen oli käynnistämässä ehdokkaiden esittelypuheenvuorot.

Tässä vaiheessa syyskokousta oli jo kestänyt jo viisi tuntia, ja kaikki ehdokkaat olivat jo ehtineet saada omakohtaisen kokemuksen mm. kaksi tuntia kestäneestä tarkoituspykälän uudistuksen käsittelystä. Tämä ei kuitenkaan karkoittanut ehdokkaita – päinvastoin.

Toisessa akvaariokeskustelussa pohdittiin, mistä Protu voisi säästää pitääkseen leiri- ja jäsenmaksut kohtuullisella tasolla. Keskustelijoina Asta Salomaa (vas.), Miikael Saaristo, Tommi Toivanen, Atte Karhunen ja Aatu Komsi. Kuva: Jesse Örö.

Kotkanpesän tietojen mukaan vaalivaliokunta oli joutunut erikseen henkilökohtaisesti pyytämään osaa ehdokkaista asettumaan ehdolle, jotta vaalit olisi mahdollista pitää. Silti, kun valtava ehdokasmäärä paljastui, ainoat, jotka päättivät vetäytyä kisasta, olivat Pyry von Bagh ja Timo Patrikainen.


Vaalien voittajaksi nousi istuva hallituksen jäsen ja juuri rekrytointiryhmän puheenjohtajana vastikään lopettanut Riina Arffman 98 äänellä. Hänen perässään tulivat Aatu Komsi (92 ääntä), Niilo Tenkanen (73), Heta Hölttä (57), Otto Köngäs (54), Anna-Maarit "Ansku" Hiltula (53), Atte Karhunen (53) ja Tuukka Kingelin (47).

Viimeinen sija, 1-vuotiskausi kesken lopettaneen Leo Pääkkösen paikalle, jouduttiin arpomaan 46 ääntä saaneiden Tuulia-Tuulia Tummavuoren ja Otto Ahoniemen välillä. Valituksi tuli Tuulia-Tuulia.

Viimeisen akvaariokeskustelun aiheena oli aktiivipula ja toiminnan karsiminen. Keskustelijoina Heta Hölttä (vas.), Olli Vairema, Tuukka Kingelin, Otto Ahoniemi, Laura Leskinen ja Tuulia-Tuulia Tummavuori.

Valitsematta jäivät Oton lisäksi Heidi Nurmi (20 ääntä), Asta Salomaa (18), Tommi Toivanen (18), Laura Leskinen (17), Olli Vairema (16), Miikael Saaristo (13), Timo Koski (12), Kalle Castren (7) ja Aleksanteri Gustaffson (0).

Ehdokkaista kokoukseen paikalle eivät olleet päässeet nyt hallitukseen uudelleen valittu Otto Köngäs sekä valitsematta jääneet uudet ehdokkaat Heidi Nurmi ja Aleksanteri Gustafsson.

Uusi hallitus kokoontuu ensimmäisen kerran viikonloppuna 11.–12. joulukuuta hallituksenvaihtokokoukseen, jossa se valitsee ensi vuoden jaostot ja muut tärkeät vastuuhenkilöt.


Miksi halusit takaisin?

Kotkanpesä tiedusteli hallitukseen palanneilta Atelta, Niilolta ja Tuukalta, mikä sai heidät asettumaan uudelleen ehdolle kertaalleen jo lopetettuaan.

Atte: "Ensinnäkin koin, että minulla oli jotakin sanottavaa Protu-toiminnasta siitä tässä välillä saamani etäisyyden kautta. Kun tulin syksyllä aktiivikuvioihin takaisin, lähdin liikenteeseen sillä ajatuksella, että haen tehtäviin, joissa Protu eniten tarvitsee tekijöitä. Täytyy myöntää, ettei minulla ole suuria villejä kehitysvisioita jäsenjärjestöyhteyksien parantamisen lisäksi.

Itsekin toivoin, että tulee kunnolliset vaalit, joten ehdokasmäärän huomatessani mietin, että miksi nyt jarruttelemaan. Kun olin jo monta päivää kypsytellyt asiaa ja miettinyt ehdolle lähtemistä, niin miksipä enää tässä vaiheessa lyödä jarruja."


Niilo: "Käytännössä kävi varmaankin niin, että hallitusehdokastilanne vaikutti huonolta ja minusta tuntui, että pitäisi lähteä ehdolle, jotta saadaan hyvä hallitus. Mutta sitten, kun huomasin, että ehdokkaita olikin jo tarpeeksi eikä minua välttämättä tarvittaisi, ajatus oli jo kypsynyt niin, että en suostunut enää jäämään pois.

Kun monet ehdokkaat puhuivat siitä, että eivät luovu mistään Protun vuoksi, niin kyllä minä tiedän, että joudun nyt luopumaan paljosta, mm. rahasta ja vapaa-ajasta. Ja se oli ainoa syy, miksi en jo aiemmin lähtenyt ehdolle. En ollut aiemmin varma siitä, olenko siihen valmis, se oli minulle todella vaikea kysymys. Ekan kerran pyörittelin päässäni hallitukseen lähtemistä jo kesällä, eli ei tämä päätös yllättäen tullut."


Tuukka: "Ehkä semmoinen tilanne sattui, että opiskelut antavat nyt riittävästi myöten hallitukseen lähdölle. Ja toisaalta opiskelu on myös sen verran rankkaa, että sille tarvitsee harrastuksia vastapainoksi. Olen aina kokenut Protussa strategisen suunnittelun perusleirityön ohella jaostotyötä mielenkiintoisemmaksi. Olkoonkin kokoukset vaikka kahdeksan- tai kymmenenkintuntisia, olen silti tykännyt niistä.

Hallitukseen lähteminen oli pyörinyt päässäni sellaisena epämääräisenä ajatuksena, mutta tarvitsin vähän muiden rohkaisua aikataulujen suhteen. Satuin sitten olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kyllä se ehdolle lähtö monesti toisten psyykkausta vaatii.

Oli hienoa, että minua kysyttiin ja minut haluttiin hallitukseen. Kun sitten vaaleissa näin ehdokkaita, katsoin, että täällähän on helvetin kovaa jengiä, saattaa ensi vuonna tulla ihan tulosta."
Muokattu viimeksi: 10.11.2010
Pysyvä linkki
[3/11/2010] PRH ei ehtinyt käsitellä vanhoja sääntömuutoksia

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on ilmoittanut Protulle, ettei se todennäköisesti ehdi käsitellä Protun viime syksyn laajoja sääntömuutoksia tämän viikon aikana.

Vaikka yhdistyksen yleiskokous onkin hyväksynyt sääntömuutokset, ne astuvat voimaan vasta, kun ne ovat ensin käyneet PRH:n tarkastuksen läpi ja kirjattu siellä yhdistysrekisteriin. Siihen asti voimassa ovat vanhat säännöt – riippumatta siitä, kuinka kauan PRH:lla sääntöjen käsittely kestää.

Erityisen hankalaksi tilanteen tekee se, että ensi sunnuntaina pidettävän Protun syyskokouksen asialistalla on sääntöjen tarkoituspykälän muuttaminen. Tarkoituspykälää muutettiin jo osaksi viime syyskokouksessa, ja uusi sääntömuutos on tarkoitus tehdä viimevuotiseen muutokseen nojaten.

Mutta voidaanko tällaista päätöstä tehdä, kun se viimevuotinenkaan ei ole vielä lainvoimainen?


Jyrki Ahdeoja, Patentti ja rekisterihallituksen lakimies ja jaostopäällikkö, voidaanko tarkoituspykälää nyt syyskokouksessa edes muuttaa, kun sen edellistäkään versiota ei ole vielä PRH:ssa hyväksytty?

"Sanotaan, että järkevintä olisi päättää nyt pykälän uudesta muotoilusta kokonaisuudessaan eikä vain sen yksityiskohdista. Meilläkin Patentti- ja rekisterihallituksessa pyritään siihen, että saadaan aina säännöt meille kokonaisina eikä kirjata yksittäisiä pikkumuutoksia.

Jos päätätte nyt pykälän sisällöstä kokonaisuudessaan, viimevuotisella päätöksellä ei ole väliä. Jos viimevuotisen päätöksen käsittelykään ei ole vielä vireillä, voitte peruuttaa ilmoituksen ja pyytää sen käsittelymaksut takaisin."

Pitääkö yleiskokouksen puheenjohtajan tai sihteerin jotenkin huomioida se, mitkä ovat tarkoituspykälän osalta virallisesti voimassa olevat säännöt? Vai voidaanko uusia sääntömuutoksia tehdessä toimia, niin kuin viime vuonna hyväksyt säännöt olisi jo PRH:ssa hyväksytty.

"Kuvittelisin, että joka tapauksessa kokouksessa tuodaan asia esille. Onhan se informatiivista, että kerrotaan jäsenille, mikä se tilanne päätettävän asian osalta on."

Mihin tarkoituspykälän versioon nyt valittavat hallituksen jäsenet virallisesti sitoutuvat?

"Niitä sääntöjä tulee noudattaa, jotka on sillä hetkellä yhdistysrekisteriin merkitty. Hallituksen tulee aina huomioida rekisteriin kirjattu yhdistyksen tarkoitus ja huolehtia, että kun uudet säännöt astuvat voimaan, noudatetaan siitä eteenpäin sitä tarkoitusta ja toimintamuotoa, joka käy uusista säännöistä ilmi."

Teimme viime vuonna muutoksia myös jäsenyyksiimme: jatkossa erilliset nuoriso- ja aikuisjäsenyydet poistuvat, ja tilalla on henkilöjäsenyys, jossa on vain useampi maksuluokka. Kumman mukaan meidän tulisi toimintasuunnitelmamme muotoilla?

"Me emme Patentti- ja rekisterihallituksessa valvo toimintasuunnitelmia emmekä oikein voi antaa ohjeita siitä, mitä toimintasuunnitelmassa tulee olla. Se on yhdistyskohtainen asia ja riippuu paljon yhdistyksen omasta harkinnasta.

Kuvittelisin kuitenkin, että toimintasuunnitelmassa olisi hyvä ottaa sekä voimassa olevat säännöt että vahvistamista odottavat säännöt huomioon. Siinä voidaan tuoda esille, että tämä asia muuttuu, kun sääntömuutos on käsitelty Patentti- ja rekisterihallituksessa. Silloin on ainakin toimittu huolellisesti."

Vanhoissa säännöissämme luki, että äänioikeuden edellytys on, että jäsenmaksu on suoritettu. Uusissa säännöissämme täsmennetään, että myös kaikkien erääntyneiden jäsenmaksujen koko jäsenyyden ajalta on oltava suoritettu. Tarkoittaako tämä, että nyt syyskokouksessa äänioikeus on myös niillä, joilla on jäsenmaksuja rästissä edellisiltä vuosilta?

"En voi ottaa tuohon lopullista kantaa. Siihen vaikuttaa myös käytäntö, mikä yhdistyksellä itsellään on ollut tässä asiassa. Mutta onhan jäsenmaksu toki maksamatta, jos viimeiseltä viideltä vuodelta on yksi vuosi maksettu ja neljä maksamatta."


Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysten sääntömuutosten käsittely on tänä vuonna ollut poikkeuksellisen ruuhkainen. Protu toimitti omat sääntömuutoksensa rekisterille maaliskuussa, mutta vielä elokuussa PRH käsitteli vasta tammikuun alussa sille tulleita ilmoituksia.

Protu on syksyn aikana ollut toistuvasti yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukseen ja pyytänyt kiirehtimään sääntömuutostemme käsittelyssä.Muokattu viimeksi: 3.11.2010
Pysyvä linkki
[2/11/2010] Hallitus esittää kalliimpia koulutusmaksuja ei-jäsenille

Protun hallitus on päättänyt esittää syyskokoukselle, että jatkossa ei-jäsenten ohjaaja- ja apuohjaajakoulutusten koulutusmaksu on jäsenten maksamaa koulutusmaksua suurempi. Hallituksen esityksessä jäsenten täysihoitomaksu jää ennalleen 20 euroon mutta ei-jäsenillä se on 25 euroa.

Kyseessä on enemmän periaatteellinen kuin taloudellinen kehitysidea. Hallituksessa ei uskota ei-jäsenten osuuden olevan koulutuksissa niin suuri, että muutoksessa olisi huomattavaa taloudellista vaikutusta.

Idean taustalla on halu alkaa tarjota jäsenille nykyistä paremmin vastinetta jäsenyydelleen ja tehdä selkeämpi ero jäsenille ja ei-jäsenille tarjottavien palvelujen välillä. Koska apuohjaajien pitää nykyäänkin olla jäseniä voidakseen tulla valituiksi leiritiimiin, muutos kohdistuu lähinnä uusiin ohjaajiin. Hallituksen tosin myös ajateltiin, että aikuisilla ohjaajilla on myös varaa maksaa apuohjaajia suurempia koulutusmaksuja.

Suunnitelmaa ei olla vielä tässä vaiheessa laajentamassa muihin yhdistyksen perimiin maksuihin, mutta vuoden 2012 osalta sitäkään ei ole suljettu pois.

Päätökseen sisältyy tulkintaohje, että koulutettavan ei tarvitse jäsenalennuksen saadakseen olla vielä virallisesti jäsen, kunhan hän on sentään jättänyt jäsenhakemuksen.


Hallituksen päätös on yllättänyt ainakin yhtä jäsentä ja kerännyt häneltä vastustusta. Koulutusjaostossa vaikuttanut Jani Rutanen ilmoitti hallitukselle päätöksestä kuultuaan vastustavansa sitä ja aikovansa mahdollisesti syyskokouksessa esittää sen hylkäämistä.

Janin mielestä hallituksen suunnitelma lisää tarpeettomasti koulutusten byrokratiaa ja karkottaa uusia ohjaajia, joita Protun on entuudestaankin vuosittain vaikea löytää.Muokattu viimeksi: 2.11.2010
Pysyvä linkki
[2/11/2010] Uudet www-sivut aukeavat 20. marraskuuta

Uusien sivujen etusivu (ylhäällä), leireille ilmoittautumisen sivu sekä vain jäsenille näkyvä materiaalipankki.

Protun pitkään työn alla olleet uudet www-sivut ovat vihdoin valmistumassa. Www-työryhmän, leirijaoston ja tiedotusjaoston työ on jo niin loppusuoralla, että Protu on päättänyt leiri-ilmoittautumisten alkavan sivuilla 20. marraskuuta.

Leiri-, syysleiri- ja koulutuksiin ilmoittautumiset ja jäseneksi hakemiset tapahtuvat tästä eteenpäin kokonaisuudessaan Protun uusien www-sivujen kautta.

Työssä on vielä epävarmuuksia, joten ilmoitettua aikataulu ei välttämättä kuitenkaan toteudu. Suurin kysymysmerkki on nykyisen Protukannan eli Protun jäsen- ja leiriläisrekisterin siirtäminen uusien sivujen alle. Siirron jälkeen myös Protun jäsenrekisteriä hallinnoidaan uusien sivujen käyttöliittymän kautta.

Jos jäsenrekisterin siirrossa kohdataan ongelmia, uusien sivujen aukeaminen voi siirtyä myöhemmäksi, tuskin kuitenkaan paria viikkoa enempää.


Uudet sivut tarjoavat jäsenille ja jaostoille huomattavasti uusia työkaluja. Kaikkia jäseniä palvellaan mm. uudella keskustelufoorumilla, tapahtumakalenterilla sekä materiaalipankilla, jonne tallennetaan kaikki yhdistyksen pöytäkirjat ja dokumentit helposti löydettäviksi ja selattaviksi. Yksittäiset jaostot saavat puolestaan omia verkkotiloja ja keskustelufoorumin osia vain jaoston sisäiseen käyttöön, eivätkä nämä alueet näy sivujen muille käyttäjille.

Uusien sivujen päivittäminen on hajautetumpaa, minkä odotetaan auttavan mm. erilaisten yhteystietojen kuten paikallisryhmien listojen pitämiseen ajantasalla. Laajemmin uusien sivujen sisällön ylläpito kuuluu tiedotusjaostolle, ei siis enää vain niille, jotka osaavat koodata HTML:ää ja käyttää erillisiä päivitysohjelmia.


Uusien sivujen leireille ilmoittautuminen eroaa nykyisestä siten, että leiriläinen voi itse suoraan valita leiripaikkansa eikä ainoastaan nykyiseen tapaan toivo sitä.

Uusi sivusto edellyttää kaikkia käyttäjiä – myös leiriläisiä leirille ilmoittautuessaan – ensin rekisteröitymään sivuille ja hankkimaan siten käyttäjätunnuksen. Tämän avulla leiriläisille voidaan jatkossa välittää osa leiriään koskevista tiedoista kuten tulo-ohjeet sähköisesti.

Jatkossa myös Protun jäsenhakemuksen jättäminen edellyttää ensin rekisteröitymistä ja käyttäjätunnuksen saamista sivuille.Muokattu viimeksi: 2.11.2010
Pysyvä linkki
[30/10/2010] Hallitusehdokkaita edelleen liian vähän

Senja Ruohonen (vas.) veti viime syksyn hallitusvaaleissa keskustelua ehdolla olleille Jaana Oikkoselle, Henna Ruohoselle, Leo Pääkköselle ja Matti Koskiselle.

Protun ensi viikon sunnuntaina pidettäviin hallitusvaaleihin on asettunut vasta viisi ehdokasta, kertoo vaalivaliokunnan Jaakko Tiinanen. Ehdokaspaikkoja sen sijaan on yhteensä yhdeksän: kahdeksan normaalia kaksivuotiskautta sekä yksi vuoden mittainen kausi kesken kautensa eronneen Leo Pääkkösen tilalle.

Protun sääntöjen mukaan kokouksella ei ole mahdollista valita vajaakokoista hallitusta. Toistaiseksi Protu on onnistunut välttämään tilanteen laillisuuden punnitsemisen oikeudessa onnistumalla aina löytämään juuri ja juuri riittävän määrän ehdokkaita – joista osa tosin on suostunut tehtävään vain olosuhteiden pakosta.

Viime vuosina hallitusvaalien ehdokasmäärä on ollut pieni. Edellisen kerran hallitusvaalit olivat tosiasialliset vaalit vuonna 2007, kun ehdokkaita oli edes neljä enemmän kuin vapaita paikkoja.

Kolmihenkisellä vaalivaliokunnalla on paraikaa meneillään soittelukierros uusien ehdokkaiden metsästämiseksi.

"Tavoitteenamme on saada vähintään kymmenen ehdokasta, että edes jokin vaalielementti vaaleihin saataisiin", Jaakko sanoo.

Ehdokasmäärä on silti kasvanut huomattavasti alkuviikosta, jolloin niitä oli vasta kaksi. Mainos ehdokkaaksi ilmoittautumisesta julkaistiinkin tänä vuonna poikkeuksellisen myöhään vasta 13. lokakuuta Protun sähköpostilistoilla.

Jo ilmoittautuneiden ehdokkaiden nimet julkistetaan heti alkuviikosta, kun heidän esittelytekstinsä on saatu julkaistua Protun verkkosivuilla.

Hallitusvaalit pidetään Protun syyskokouksessa ensi viikon sunnuntaina 7.11. Pasilan nuorisotalolla Helsingissä. Vaalit ovat yksi kokouksen viimeisimpiä ohjelmanumeroita – sitä ennen päätetään mm. Protun tarkoituspykälän muuttamisesta ja organisaatiouudistuksesta.


Kirjoittaja on itsekin ehdolla vaaleissa.Muokattu viimeksi: 30.10.2010
Pysyvä linkki
[21/10/2010] "Yhdistyksen tarkoituksena on..."

Protun hallitus on päättänyt esittää syyskokoukselle Protun sääntöjen tarkoituspykäläksi seuraavaa:

"Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria oman elämänkatsomuksensa rakentamisessa. Lisäksi tarkoituksena on turvata uskontokuntiin kuulumattomien ja uskonnottomien nuorten mahdollisuus aikuistumiskoulutukseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää leirejä, joita kutsutaan Prometheus-leireiksi, sekä koulutustilaisuuksia ja tapaamisia, laatii leireille ohjeiston, kouluttaa leirien ohjaajia, ylläpitää yhteyksiä leirin käyneiden nuorten välillä, tiedottaa leireistä, harrastaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyttä ulkomaisiin vastaavaa toimintaa järjestäviin yhteisöihin ja järjestää muuta yhdistyksen tarkoitusta tukevaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla myyjäisiä, juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä." (Lihavoidut kohdat ovat uusia.)

Tekstin ensimmäinen virke on peräisin Protun tekemästä aihetta koskeneesta jäsenkyselystä, jossa virke sai esitetyistä vaihtoehdoista toiseksi suurimman kannatuksen.

Jäsenkyselyssä kaikkein huonoimmat pisteet sai tarkoituspykälän nykyinen muotoilu: "Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää uskontokuntiin kuulumattomien nuorten aikuistumiskoulutus."

Seuraavaksi huonoimmille sijoille päätyivät ehdotukset, joissa viitattiin "uskonnottomaan aikuistumiskoulutukseen", "uskontokuntiin kuulumattomien nuorten aikuistumisleiritoimintaan" tai "ensisijaisesti uskontokuntiin kuulumattomien nuorten aikuistumiskoulutukseen". Myös viittaus "humanistisiin arvoihin pohjautuvaan" sai enemmän kielteisiä kuin positiivisia ääniä jäseniltä.

Kaikkia jäseniltä parhaimpia pisteitä saaneita ehdotuksia puolestaan yhdisti se, että jokainen niistä sisälsi sanan "sitoutumatonta".


Hallitus ei silti pääse syyskokouksessa helpolla, sillä jäsenkyselyn muissa kysymyksissä joka kolmas vastaaja ilmoitti, että haluaisi uskontokuntiin kuulumattomuuden mainittavan Protun tarkoituspykälässä. Heistä jopa puolet pitää asiaa "erittäin tärkeänä". Hyväksyttävän sääntömuutoksen rajana on vähintään 3/4 ääntenenemmistö.

Hallitukselle on lisäksi kantautunut huhuja, että jotkut nykyisen tarkoituspykälän puolustajat olisivat aktiivisesti houkutelleet vanhoja jo toiminnasta vetäytyneitä jäseniä saapumaan syyskokoukseen äänestämään tarkoituspykälän muuttamista vastaan. Huhujen paikkansapitävyydestä ei ole tietoa.


Taatakseen esityksen läpimenon, hallitus teki esitykseen oman lisäyksensä, joka ei ollut edes jäsenkyselyssä vaihtoehtona: "Lisäksi tarkoituksena on turvata uskontokuntiin kuulumattomien ja uskonnottomien nuorten mahdollisuus aikuistumiskoulutukseen."

Toisena varotoimena hallitus päätti kutsua oman ylimääräisen kokouksensa koolle syyskokouksen ruokatauolle. Siten hallitus voi tarvittaessa vielä korjata esitystään kesken kokouksen, jos syyskokous ei tunnu muuten pääsevän yksimielisyyteen. Hallituksessa uskotaan, että hallituksen virallisen esityksen statusta kantavalla esityksellä on joka tapauksessa parhaimmat mahdollisuudet tulla valituksi.

Hallitukselle todennäköisesti huonoin lopputulos olisi, että tarkoituspykälää ei saataisi kokouksessa muutettua mihinkään suuntaan vaan se jäisi ennalleen. Silloin hallitus ei olisi laajasta jäsenkyselystä ja useista aihetta ruotineista seminaareista huolimatta pystynyt mitenkään vastaamaan jäsenten suunnalta kaikuneeseen vaatimukseen sääntöjen korjaamisesta ajanmukaisemmaksi. Uutta yritystä olisi tuskin hallituksen suunnalta odotettavissa lähivuosina.


Pienenä hienosäätönä hallitus lisäsi esityksen loppuun myös "ja muuta yhdistuksen tarkoitusta tukevaa toimintaa" -kohdan. Monien muiden yhdistysten tarkoituspykälistä tutun lauseen tarkoituksena on taata, ettei kukaan voisi väittää meidän järjestävän esimerkiksi Nuorten filosofiatapahtumaa omien sääntöjemme vastaisesti.


A: "Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria oman elämänkatsomuksensa rakentamisessa."

B: "Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumisleiritoimintaa."

C: "Yhdistyksen tavoitteena on järjestää uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta ja muuta tarkoitusta tukevaa toimintaa."

D: "Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää uskontokuntiin kuulumattomien nuorten aikuistumiskoulutus." (nykyinen pykälä)

E: "Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää uskontokuntiin kuulumattomien nuorten aikuistumisleiritoimintaa."

F: "Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää uskonnotonta aikuistumiskoulutusta."

G: "Yhdistyksen tarkoituksena on ensisijaisesti järjestää uskontokuntiin kuulumattomien nuorten aikuistumiskoulutus."

Yllä olevaan kuvaajaan on koottu vain osa jäsenkyselyssä esillä olleista 12 ehdotuksesta.
Lähde: Tarkoitusreformityöryhmän selvitys hallitukselle, elokuu 2010Fakta: Mikä tarkoituspykälä?

Tarkoituspykälä on Protun sääntöjen toinen pykälä, joka on otsikoitu Tarkoitus ja toiminnan laatu. Se on yhdistyksen sääntöjen symbolisesti tärkein kohta, sillä se määrittelee, mitä varten yhdistystä pyöritetään eli mistä yhdistyksen toiminnassa on viime kädessä kyse.

Protun nykyisin voimassa olevissa säännöissä tarkoituspykälä määrittelee meidän huolehtivan "uskontokuntiin kuulumattomien" nuorten aikuistumiskoulutuksesta. Tätä uskontokuntiin kuuluvien ja kuulumattomien erottelua on jäsenten keskuudessa hämmästelty äänekkäästi erityisesti viime vuosina, ja viime vuoden syyskokouksessa jäsenet päättivät velvoittaa hallituksen valmistelemaan tarkoituspykälän saattamista paremmin ajantasalle.

Uudesta tarkoituspykälästä päättää Protun syyskokous sunnuntaina 7.11. Kokouksessa äänioikeus on kaikilla Protun jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä.

Nykyisessä muotoilussa on pidetty häiritsevänä, että se jakaa nuoria eri ryhmiin uskontokuntaan kuulumisen perusteella, vaikka 15-vuotias ei saa edes erota kirkosta ilman huoltajansa lupaa. Monen mielestä olisi perustellumpaa määritellä protuleirin toimintaperiaatteet ja antaa sinne tulla kaikkien niiden, joille ne periaatteet kelpaavat.

Protun jäsenet tuntuvat kannattavan varsin yksimielisesti sitä, että protuleireillä keskusteluissa omat väittämät on voitava perustella muutenkin kuin yliluonnollisuuksiin tai uskonnollisiin asioihin vetoamalla. Selkeä erimielisyys vallitsee kuitenkin siitä, miten tällainen asia tulisi säännöissä ilmaista. Toisten mielestä "sitoutumatonta" on tähän kuvaavin ilmaisu, toisten mielestä "uskonnotonta". Erityisen aktiivisesti jälkimmäisen puolesta on ottanut kantaa Protun yhteisöjäsen Vapaa-Ajattelijain liitto.


Fakta: Jäsenkyselyyn vastanneet

Protun jäsenkysely avattiin Protun verkkosivuilla viime kesänä ja suljettiin 18. lokakuuta. Tämän uutisen tilastot perustuvat vastauksiin, jotka oli annettu 15.8. mennessä. Tuolloin 112 vastanneesta...

  • 80 % oli iältään 15-20-vuotiaita
  • 60 % oli apuohjaajia
  • 79 % ei kuulu mihinkään Protun toimielimeen (esim. jaostoon)
  • 23 % kuuluu johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan
  • 49 % pitää tarkoituspykälän muutosta melko tärkeänä tai tärkeänä

Lopulliset tulokset joko jäsenkyselyn aukioloajalta esitellään syyskokouksessa.

Lähde: Tarkoitusreformityöryhmän selvitys hallitukselle, elokuu 2010Muokattu viimeksi: 21.10.2010
Pysyvä linkki
[30/7/2010] Protun alkoholilinjaus jälleen hallituksen käsittelyyn

Kaksi vuotta sitten tunteita kovasti kuumentanut keskustelu protuleirien alkoholilinjauksesta palaa taas Protun hallituksen käsittelyyn. Nykyinen linjaus tullaan avaamaan kokonaan uudestaan päätettäväksi, ja luvassa lienee paitsi uusi linjanveto vähintäänkin paljon, paljon keskustelua.

Monille sallivampaa linjaa kannattaville saunakalja näyttäytynee jotakuinkin tällaisena.
Kuva: fleno.de

Kun keskustelu käytiin edellisen kerran keväällä 2008, hallituksessa esitetyt ja hallitukselle välitetyt kannanotot olivat tiukkasanaisia ja tylyjä. Nollatoleranssia puoltaneet aktiivit vetosivat alkoholismin traumatisoimien nuorten oikeuteen saada ehdottoman turvallinen leirikokemus ja pitivät viikon raittiusvaatimusta pikkuasiana. Vastustajat puolestaan syyttivät heitä tahallisessa traumoissa piehtaroimisesta ja toisten yksityiselämään kuuluviin asioihin puuttumisesta.

Protun leirejä koskevan alkoholilinjauksen ytimessä on kysymys, onko leirien kokeilla oikeus juoda leiriaikana yhtään alkoholia, esim. saunan yhteydessä. Kokit kun ovat leireillä ensisijaisesti töissä ja lisäksi muutenkin viettävät suurimman osan ajasta omissa oloissaan.

Pitkän väittelyn jälkeen hallitus lopulta äänestyksen kautta linjasi, että muun leiriporukan tavoin myös kokeilta on alkoholinkäyttö leirialueella kokonaan kielletty. Alkoholia ei myöskään saa edes olla mukana leirialueella.

Väittely aiheesta kuitenkin jatkui vähintään yhtä tiukkasanaisena Protu-lehden lukijapalstalla usean numeron ajan.


Vanhan linjapäätöksen uudelleen avaamisen taustalla on eräällä tämän kesän leirillä sattunut tapahtuma, josta on sittemmin käyty keskusteltua niin leiritiimin, kokkivastaavan kuin Protun puheenjohtajistonkin kanssa. Kyseisen leirin kokit olivat käyttäneet leiriaikana alkoholia kauppamatkoillaan sekä paluumatkallaan leiriltä. Paluumatkalla he olivat myös juoneet olutta leiritiimin alaikäisten apuohjaajien seurassa ja tarjonneet alkoholia näillekin.

Teknisesti kokit eivät olleet tällä rikkoneet Protun alkoholilinjausta. Protun sihteeri Jaakko Tiinanen katsoo kuitenkin, että etenkin alkoholin tarjoaminen alaikäisille apuohjaajille oli siitä huolimatta kokeilta sopimatonta toimintaa.

"Keskustelu Protun alkoholiohjeistuksesta ja alkoholipolitiikasta avataan uudelleen, koska niissä on selvästikin liikaa tulkinnanvaraa ja koska niistä voidaan vetää johtopäätöksiä, jotka eivät ole linjassa sen kanssa, mitä me Annan [Vuorjoki, Protun puheenjohtaja] kanssa pidämme vastuullisen kasvattajan toimintana", Jaakko sanoo.

Asiasta on tarkoitus keskustella elokuun lopulla pidettävässä seuraavassa hallituksen kokouksessa. Itse päätöksenteko jäänee kuitenkin syyskuulle.

Alkoholinkäytöstä huolestuneemmat saattavat nähdä asian enemmän tällaisena. (Kuvaa ei ole otettu protuleirillä.)

Hallituksessa ei tulla käsittelemään mainittujen yksittäisten kokkien toimintaa, sillä se on leirin kokkien ja heidän esimiehensä välinen asia. Kokit eivät kuitenkaan olleet käyttäneet alkoholia leirialueella tai esiintyneet päihtyneenä leiriläisten seurassa. Toisaalta paluumatkan alkoholinkäytölle ei myöskään ollut koko leiritiimin hyväksyntää, ja osa tiimiläisistä pahoitti tapahtuneesta mielensä.

Yksityisyyden suojan vuoksi tapahtuneen tarkempia yksityiskohtia ei Kotkanpesässäkään selosteta.


Protun kokkivastaavan ja leirikokkien esimiehen Marja Utriaisen mukaan valituksia leirikokkien alkoholinkäytöstä on tullut hänelle "vähemmän kuin yksi per vuosi".

"Tämä on ensimmäinen kerta minun kokkivastaavan aikanani, kun mistään leirikokkauksesta on noussut tällaista haloota", noin viisi vuotta kokkivastaavana toiminut Marja sanoo.

Kokkivastaavana Marjalla on oikeus tehdä valinta siitä, keitä kokkeja leireille otetaan, ja siinä hänellä on myös valta käyttää omaa harkintaansa.

Jos kokki kertoisi sinulle aikovansa nauttia leirin aikana alkoholia mutta tehdä sen leirialueen ulkopuolella ja häiritsemättä kokkausta, suostuisitko ottamaan hänet noilla ehdoilla kokiksi?

"Sanoisin, että voisitko harkita, että olisit viikon kokonaan käyttämättä alkoholia. Minusta sen ei pitäisi olla terveelle aikuiselle ongelma."

Marjalla itsellään on huonoja muistoja kahden vuoden takaisesta keskustelusta, jota hän piti "hyvin inhottavana" keskustelun tyylin vuoksi.

"Muistan, että se on yksi niitä harvoja keskusteluja, jolloin olen kokenut haluavani kokonaan lopettaa kokkivastaavana", Marja sanoo. "Jouduin seuraamaan keskustelun molempien osapuolten viestintää. Kokkilistallekin tuli viestejä kokeilta, jotka ilmoittivat, että jos Protu lähtee kieltämään heiltä saunakaljojenkin ottamisen, he eivät halua enää ikinä kokata protulla."

Itse asiasta keskustelemista Marja pitää hyvänä, mutta pelkää, että siitä tulee taas tyyliltään samanlaista kuin edelliselläkin kerralla.


Kirjoittaja kannatti kaksi vuotta sitten hallituksen kokouksessa sallivampaa linjaa kokkien alkoholinkäyttöön, mutta tämä esitys hävisi äänestyksen äänin 11–1.


Lue myös:
Kotkanpesä 12.5.2008: Kokit jatkossa vain vesilinjalle

Protu-lehti 3/2008: Saunakaljakeskustelun johdonmukaisuutta etsimässä

Protu-lehti 4/2008: Suuri noitavainokeskustelu a.k.a. "argumentatiiviset turpakäräjät"

Protu-lehti 4/2008: Saunakaljakeskustelusta

Protu-lehti 5/2008: Turpakäräjien johdonmukaisuutta etsimässäMuokattu viimeksi: 30.7.2010
Pysyvä linkki
Seuraavat 10 uutista >>